2018. 02. 24., szombat | Mátyás napja

"Könyv vigasztal bajban, ha beteg vagy gyógyít, jót tesz azzal, ki kínlódik."

Szép Ernõ

Hétfő:
14.00
-
18.00
Kedd:
9.00
-
18.00
Szerda:
9.00
-
18.00
Csütörtök:
9.00
-
18.00
Péntek:
9.00
-
18.00
Szombat:
9.00
-
12.00

Kisteleki Ede Városi Könyvtár
6760 Kistelek, Kossuth tér 1.
Telefon:
62/259-425

A honlap az Európai Unió támogatásával a TIOP-1.2.3-08/1 program ' Befogadó könyvtár – táguló tudás' és a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0066 azonosítószámú "Táguló tudás - versenyképes könyvtár" című pályázatok keretében készült el.

További részletek a pályázatról...

A honlap indulása óta 85944 látogató 186081 oldalt tekintett meg.

SZOLGÁLTATÁSOK

+ Könyvkölcsönzés

A könyvtár dokumentumainak arra rendelt részét beiratkozott olvasóinak kölcsönadja.

Beiratkozás: A beiratkozás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) felmutatásával igazolja saját, illetve ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának adatait:

 • név
 • születési hely, idő
 • anyja neve,
 • állandó lakóhely: település, utca, házszám

A könyvtár kéri még a foglalkozás és munkahely megadását is, ezek közlése azonban megtagadható.

Az olvasó a beiratkozáskor megismeri a könyvtári szolgáltatásokat, a könyvtárhasználat szabályait, továbbá nyilatkozatot ír alá, amelyben azok betartását, illetőleg a károkozásért az anyagi felelősséget vállalja. A tanulóért szülője, gondviselője (eltartója) vállal anyagi felelősséget.

Beiratkozási díj: A beiratkozási díj megfizetésével a beiratkozás az adott évre vonatkozik. A beiratkozást lehetőleg az év első 5 hónapjában meg kell tenni, ennek hiányában a könyvtárhasználat időlegesen felfüggesztésre kerülhet.

A kölcsönzési határidő: 3 hét. A kölcsönzési határidő meghosszabbítható, amennyiben addig nem vettek fel előjegyzést a dokumentumra.

A kézikönyvtár állományából a könyvtáros döntése alapján kölcsönözhető könyv 3 napra.

+ Napilapok, hetilapok, folyóiratok helyben olvasása

Az időszaki kiadványok legfrissebb példányai a szabadpolcról helyben olvasásra vehetők kézbe.

+ Folyóiratok kölcsönzése

A könyvtárba járó időszaki kiadványok (napilapok, hetilapok, folyóiratok) régebbi számai kölcsönözhetők.

+ Hangzóanyagok kölcsönzése

A könyvtár állományában meglévő bakelit lemezek kölcsönzési határideje: 3 hét.

+ Videókazetták ingyenes kölcsönzése

A könyvtár videókazetta állománya már nem bővül, de a meglévők kölcsönzési határideje beiratkozott olvasók részére : 2 nap.

+ DVD- ingyenes kölcsönzése

Beiratkozott olvasóink térítés mentesen kölcsönözhetnek az állományból. Kölcsönzési határidő: 2 nap, mely hosszabbítható.

+ Önkormányzati jegyzőkönyvek közzététele

A képviselőtestületi ülésekről készült jegyzőkönyvek egy példánya a könyvtárba kerül elhelyezésre, mely helyben bárki számára hozzáférhető.

+ Könyvtárközi kölcsönzés

Az intézménybe beiratkozottak részére igénybe vehető szolgáltatás. A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatóak meg könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a felhasználónak. Kivételes, indokolt esetben az állományban meglévő szakirodalmi mű is kérhető könyvtárközi kölcsönzés útján. Az ilyen módon átadott dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg. Könyvtárközi kölcsönzés esetén a kölcsönadó könyvtár által kért térítési díjat a felhasználónak kell megfizetnie. A könyv visszajuttatásának díját a könyvtár fizeti.

+ Előjegyzés

A könyvtárhasználó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az kölcsönzés miatt nem elérhető, kérheti annak előjegyzését. A könyvtár telefonon vagy e-mailben értesíti az olvasót a dokumentum beérkezéséről.

+ Helytörténeti anyagok gyűjtése

A könyvtár helyismereti gyűjteményébe beszerzi:

 • megvásárol minden kisteleki vonatkozású dokumentumot
 • cikk-kivágatot gyűjt elsősorban a Délmagyarország c. napilapban Kistelekről megjelent írásokból
 • gyűjti a helyi vagy kisteleki kötődéssel bíró szerzők műveit és munkásságukra vonatkozó cikkeket
 • beszámolókat, kéziratokat gyűjt a város történetével kapcsolatban.
 

DÍJAK:

     
 • Éves tagdíj

800 Ft

     
KEDVEZMÉNYEK    
     
 • 16 év alatt és 70 éve felett
 • közgyűjteményi dolgozóknak
 • diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak
 • Pedagógus
 • Nyugdíjas
 

ingyenes
ingyenes
400 Ft
600 Ft
500 Ft

   
 
 
   
html / code / design - peter.muller @ freemail.hu